TERMS & CONDITIONS

1. R E K L A M A T I O N S R E T

Reklamationsretten er kundens ret til at reklamere over funktionsdele som ifølge loven skal være på cyklen: 

Garanteret lovpligtigt udstyr påmonteret af RefurbishBike; 

• 2 af hinanden uafhængige bremser 

• Reflekser fremadrettet og bagudrettet samt for- og baghjul monteret

• Godkendt ringklokke 

• RefurbishBike kædelås 

RefurbishBike enheden er genetableret med brugte og nye del – alle med levetid på minimum 2 år. Er der fejl eller mangler på cyklen serviceres den af RefurbishBike servicesteder under lejeperioden.

Dele, som påføres skade ved mishandling, uheld, tyveri eller vold mod cyklen, er IKKE dækket af serviceaftalen. Kunden har 14 dage til at finde fejl eller mangler på udlejningscyklen, herefter er man bundet af sin lejeperiode under gældende vilkår.

Bevisbyrden ligger de første 6 måneder hos forhandleren – de efterfølgende 1½ år hos kunden. 

Reklamationsret er kundens lovfæstede ret.

 

2. A B O N N E M E N T  &  T Y V E R I

RefurbishBike ApS er ejer af cyklen. Du som bruger er lejer. Derfor er du som bruger ansvarlig for, at cyklen returneres ved endt lejeperiode, som skal betales pr. abonnement pr. mdr. og løbende 30 dage.

Skulle det ske, at din RefurbishBike bliver stjålet, sørger vores servicehelte for, at der er en cykel klar til afhentning ved et af vores servicesteder, så du hurtigst muligt kan komme miljørigtigt afsted ige. For vi elsker, at du cykler. Vi anmelder tyveriet i forbindelse med overdragelsen af en anden RefurbishBike. Du har en selvrisiko på 500,- kr., som returneres til dig, hvis vores forsvundne cykel kommer os i hænde igen. Såfremt at cyklen er i brugbar stand og funktionsdygtig til genudlejning. 

 

3. O M B Y T N I N G S R E T

Som bruger af RefurbishBike vil du kunne skifte til en af vores andre cykler uden beregning ved afslutning af lejeperioden (30 dage) – alt efter hvad der er tilgængeligt på lager af istandsatte cykler hos RefurbishBike. 

Børnecykler vil kunne ombyttes til en anden str., når barnet vokser ud af den allerede lejede RefurbishBike børnecykel (til aldersgruppen 2-12 år). Der er ingen ekstra omkostninger ved skift mellem cyklerne.

Forbrugeren kan kun kræve ombytning, hvis ikke kravet påfører udlejeren uforholdsmæssige omkostninger i forhold til en reparation.

 

F O R T R Y D E L S E S R E T

1. Lejeren har ikke fortrydelsesret i henhold til forbrugeraftaleloven § 18, da lejeren har givet samtykke til, at leveringen af tjenesteydelsen er påbegyndt ved levering af cyklen forud for udløbet af de 14 dages returret, og da lejeren udtrykkeligt har anerkendt, at fortrydelsesretten ophører ved tjenesteydelsens udførelse.

2. SÅDAN RETURNERER DU VAREN 

Der er én måde, hvorpå du kan returnere varen, direkte til RefurbishBike servicecenter.

På returadresse:

RefurbishBike

Hveensgade 5A

8000 Århus C

Kontakt direkte: leje@refurbishbike.com eller +45 4053 3070 for yderlige detaljer og andre aftaler.

 

3.  I  T V I V L

Opstår der tvivlsspørgsmål anbefaler RefurbishBike.com, at der rettes henvendelse til RefurbishBike ApS – info@refurbishbike.com eller direkte på +45 4053 3070.

 

P E R S O N D A T A P O L I T I K / G D P R

Når du tilmelder dig via RefurbishBike.coms hjemmeside eller via vores RefurbishBikes ’Pusher’ (servicesteder), der er markeret med vores logo på facaden, skal du som minimum oplyse navn, mobilnummer, e-mailadresse og MobilePay-konto.

Disse oplysninger er nødvendige for, at vi kan gennemføre din konkrete bestilling.

Alle registrerede oplysninger bliver behandlet i henhold til reglerne i GDPR. Dine oplysninger vil ikke blive solgt eller videregivet til tredjemand på noget tidspunkt uden accept.

RefurbishBike.com / RefurbishBike ApS samarbejder med kommuner omkring forbedring af cykeltrafik. Denne data er ikke personrelateret, men kun til brug i forhold til trafikal planlægning, etablering af cykelstier, forbedret services i den enkelte kommune og i forbindelse med at hjælpe lokale liberale erhverv med at skabe events og andet.

Som registreret har du altid mulighed for aktindsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger kun med det formål at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos RefurbishBike ApS og opbevares i henhold til GDPR.

Oplysningerne afgivet til RefurbishBike ApS videregives eller sælges ikke til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger i samarbejdet med vores samarbejdspartnere.