HVORFOR CYKLE

  • Cyklen, som transportmiddel, kan gøre en stor forskel for at nå EU’s klimamål i 2050, hvor alle danskere skal have reduceret deres CO2-udledning med over 80%.
  • Cyklen kan bidrage til at nå hele 11 ud af FN’s 17 Verdensmål for en bæredygtig fremtid.
  • 19 tons CO2 udledes i dag pr. dansker om året. Hver person skal kun udlede 2-3 tons CO2 om året for at opfylde klimamålene 2050.
  • Vi udleder 92% mindre CO2 pr. tur ved at skifte fra bil til cykel på ture op til 7,5 kilometer. 

(Kilde Cyklistforbundet)

Beregninger viser, at samfundet taber 7 kr. pr. km, vi kører i bil, og at vi tjener 5,5 kr. pr. person for hver cyklende kilometer. Dette er beregnet på baggrund af, at færre får livsstilssygdomme ved at cykle. Der er mindre luftforurening, og vi skaber langt bedre og billigere infrastruktur i byerne, når vi cykler i stedet for at køre i bil.

RefurbishBike har den filosofi, at det skal være bæredygtigt, klimavenligt og tilgængeligt for alles økonomi at cykle. Derfor åbner vi op i RefurbishBike leje af cykler – og fremtidigt kan du leje cyklen fra barn til voksen – nemt og billigt – via RefurbishBike.com

RefurbishBike er fokuseret på sikre trafikløsninger, på klimaet, på reducering af CO2, på minimering af metalaffald og på hjælp til selvhjælp – ved muligheden for at reducere livsstilssygdomme. For alle har mulighed for at kunne få fat i en funktionsdygtig cykel via RefurbishBike.com.